Jób第40章:22

学习

       

22 Zdaž se obrátí k tobě s prosbami, aneb mluviti bude tobě lahodně?