Jób第40章:19

学习

       

19 Zdaž kdo před očima jeho polapí jej, aneb provazy protáhne chřípě jeho?