Jób第40章:15

学习

     

15 Hory zajisté přinášejí mu pastvu, a všecka zvěř polní hrá tam.