Ezechiel第8章:13

学习

                 |

13 Dále mi řekl: Obrátě se, uzříš ještě větší ohavnosti, kteréž oni činí.