Deuteronomium第8章:17

学习

                 |

17 Aniž říkej v srdci svém: Moc má a síla ruky mé způsobila mi tato zboží,