Deuteronomium第17章:8

学习

                 |

8 Bylo-li by při soudu něco nesnadného, mezi krví a krví, mezi pří a pří, mezi ranou a ranou, v jakékoli rozepři v branách tvých, tedy vstana, půjdeš k místu, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj,


这节经文评论  

原作者: Alexander Payne (机器翻译成: 中文)

第8节。如果在灵魂中出现了一件太难的事情,给你的善的感知来决定什么是真,什么是假,或者什么是对,什么是错,在动机或行为上,这些事情不能在心灵的外部决定,那么你要把你的灵魂提升到主那里,提升到从主的神性中流露出来的爱和智慧的状态。