Deuteronomium第17章:3

Study

                

3 A odejda, sloužil by bohům cizím, a klaněl by se jim, buď slunci neb měsíci, aneb kterému rytířstvu nebeskému, čehož jsem nepřikázal,


这节经文评论  

原作者: Alexander Payne

Verse 3. Which have turned from the Lord and served other things, and worshiped them as the supreme good, either the man's own selfhood, or any false principles derived from self-intelligence, or any of the falses which seem truths to the soul when not illumined by the Lord through the Word;