Solomonova mudrost第11章:13

学习

                 |

13 Kad čuše kako se ono što njima bijaše kazna obratilo Izraelcima u dobročinstvo, osjetiše ruku Gospodnju;