Nommers第19章:8

Study

          

8 Ook die een wat haar verbrand het, moet sy klere in die water was en sy liggaam in die water bad, en hy sal tot die aand toe onrein wees.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 8. And thus also interior good in the natural man, which rejects evil and falsity must be cleansed until the state of purification is completed.    研究内在含义

翻译: