Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


Це переклад: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, Jared Buss

машинний переклад на isiZulu

Опис:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Дата створення: 2023

Кредит: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторське право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ліцензія: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - див. умови

Про: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендована цитата:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад