Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Це переклад: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, Jared Buss

машинний переклад на Tagalog

Опис:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Дата створення: 2023

Кредит: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторське право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ліцензія: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - див. умови

Про: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендована цитата:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад