რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები


Це переклад: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, Jared Buss

машинний переклад на ქართული ენა

Опис:

როგორც ჩანს, სამყარო ამბობს, რომ რელიგიამ არაფრისგან არ განგვკურნა, ასე რომ, ეს არის მკვდარი წონა, რომელიც კაცობრიობას შეუძლია გაათავისუფლოს. მაგრამ ეს უკუღმაა.

Дата створення: 2023

Кредит: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторське право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ліцензія: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - див. умови

Про: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендована цитата:

რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад