სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს


Це переклад: Death is not what it seems to be, Jared Buss

машинний переклад на ქართული ენა

Опис:

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს.

Дата створення: 2023

Кредит: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторське право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ліцензія: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - див. умови

Про: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендована цитата:

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад