Sakaria 8:18

Дослідження

       

18 Och HERREN Sebaots ord kom till mig; han sade: