Hesekiel 43:1

Дослідження

       

1 Och han lät mig gå åstad till porten, den port som vette åt öster.