Psalmi 51:5

Дослідження

     

5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.