Psalmi 51:17

Дослідження

       

17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.