Jov 39:36

Дослідження

     

36 Tada Jov odgovori Gospodu i reče: