Jov 27:4

Дослідження

     

4 Neće usne moje govoriti bezakonja, niti će jezik moj izricati prevare.