Jov 27:12

Дослідження

     

12 Eto, vi sve vidite, zašto dakle jednako govorite zaludne stvari?