၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:18

Дослідження

       

18 ဧလိရှဲသည် ယေရိခေါမြို့မှာ နေသေးသည် ဖြစ်၍၊ လူတို့သည် ပြန်လာသောအခါ၊ မသွားကြနှင့်ဟု ငါမြစ်ထားသည် မဟုတ်လောဟု ဆို၏။


Коментар до цього вірша  

За Henry MacLagan

Verse 18. Wherefore, the temptation being past, they again have recourse to the Word from a genuine love of knowledge, and are confirmed in the truth that the spiritual sense of the Word cannot be known from natural affection and natural intelligence only.