Psalmės 15:2

Дослідження

            |

2 Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;