2 Χρονικά 11:9

Дослідження

     

9 και την Αδωραιμ και την Λαχεις και την Αζηκα