2 Χρονικά 11:6

Дослідження

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε