Žalmy 29:11

Дослідження

     

11 Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.