Žalmy 1:5

Дослідження

       

5 A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.