Jób 40:19

Дослідження

       

19 Zdaž kdo před očima jeho polapí jej, aneb provazy protáhne chřípě jeho?