1. Samuelova 31:6

Дослідження

       

6 A tak umřel Saul a tři synové jeho, a oděnec jeho, ano i všickni muži jeho v ten den spolu.