2 Samuel 24:19

Дослідження

     

19 I ode David po Gadovoj riječi, kako mu je zapovjedio Jahve.