Mga Landas > Bagong Kaisipang Kristiyano > Regeneration, or Rebirth

Regeneration, or Rebirth

We're born with lots of built-in tendencies. Some of them are evil. They show up pretty early... think "the terrible twos". They stay with us, tenaciously. But, part of our minds can rise above that selfishness, and ask the Lord's help to fight those evil loves. When we do that, we start on the road to Regeneration, or Rebirth.


Kung Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa pagiging Born Again

Ang ating espirituwal na buhay ay unti-unting nagbabago. Hindi sabay-sabay. Tayo ba ay patungo sa tamang direksyon? Paano tayo isisilang na muli sa espirituwal? Ito ay isang proseso. (Tingnan ang 2 Pedro 1:5, at marami pang ibang lugar sa Salita.)

Kaligtasan - Paano?

Para sa sinumang naniniwala sa langit, isang tanong ang higit sa lahat: Paano ako makakarating doon? Paano ako maliligtas?

The Feast of Belshazzar

To change, we must be willing to undergo the temptations described in the Book of Daniel, chapter four, but for this to happen, we need to judge our behavior. This is represented by the feast, where actions are judged and those incompatible with conscience are cast out.

Cain's Offering

Cain brought an offering of the fruit of the ground, representing the thoughts of our minds. These are indeed from the Lord, for He created them. But they represent only the intellectual part of man; they do not represent the heart. Cain's love was not offered with his gift. There is a lesson here for us.

Nagsisisi

Ang pagsisisi ay hindi lamang nangangahulugan ng pagtatapat ng ating mga kasalanan, pagpapatawad, at pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito at bumalik kaagad sa kung ano ang ginagawa natin noon. Upang tunay na magsisi, kailangan nating baguhin ang ating mga paraan.

The Most Important Teachings About Regeneration

Here's a summary of the key New Christian teachings about regeneration.

Kalayaan o Free will

Kalayaan -- ano ba talaga? Sa abot ng ating masasabi, medyo bago ang ating antas ng kalayaan, kahit sa leeg na ito ng kosmos.

Tipan, Kapalit, at Kaugnayan

Ang Covenant, Reciprocation, at Conjunction ay tatlong bahagi ng proseso ng ating espirituwal na muling pagsilang.

Tunay na Pananampalataya

"Ang pananampalataya ay isang panloob na pagkilala sa katotohanan." Iyan ay kung paano sinimulan ng Swedenborg ang kanyang aklat tungkol sa Faith. Narito ang isang lugar upang simulan ang paggalugad ng malalim na paksang ito ng tao.

Mayroon bang Buhay Pagkatapos ng Kamatayan?

Naalala ko ang sinabi ng isang matandang kaibigan ko... sa katunayan, itinuturo ang halata... na sa mga daang taon mula ngayon lahat ng nabubuhay ngayon ay mamamatay. Hindi ito sinabi bilang isang uri ng pagtataya sa katapusan ng mundo o sa anumang masamang paraan. Ito ay katotohanan. Lahat tayo ay mamamatay. At kapaki-pakinabang at malusog na pag-usapan ito nang mahinahon. Ngunit habang ang katawan ay namamatay at itinatapon, ang isip o espiritu sa loob, na siyang mahalagang pagkatao natin, ay patuloy na nabubuhay.

Tao

Dalawang bagay ang gumagawa sa atin ng tao: ang ating espirituwal na pag-iisip, at ang ating espirituwal na kalayaan.

Ang Anyong Tao

Sa Hamlet, sinabi ni William Shakespeare na "Binigyan ka ng Diyos ng isang mukha, at ginawa mong iba ang iyong sarili." Nakikita natin ito sa ating paligid.

Lalaki at Babae - Bakit?

Sa New Christian theology, mayroong isang napaka-pangunahing konsepto na ang Banal na Pag-ibig at Banal na Karunungan ay nagtutulungan, at sila ay "may asawa;" nagtutulungan upang mabuo ang lahat ng nilikha. Hindi maaaring gumana ang isa kung wala ang isa. Ang "babae at lalaki" na magkasama ay tumutugma sa selestiyal na kasal na ito.

Temptation: Ano yun?

Inilalarawan ng Swedenborg ang tukso bilang isang pag-atake o pag-atake sa kung ano ang ating espirituwal na minahal.

Pagpapatawad

Narito ang ilang sipi mula sa Bibliya tungkol sa pagpapatawad.

Ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa... Pagpapatawad

Ano ang ginagawa mo sa mga ganitong sitwasyon? Mapapatawad mo ba sila? Dapat ka bang magpatawad?

Diyablo, Satanas

Minsan binabanggit ng Bibliya ang mga demonyo, o Satanas. Ano ang mapupulot natin sa Bibliya, at ano ang itinuturo ng Bagong Kristiyano tungkol sa kanila?

Ang Pag-aasawa ng Mabuti at Katotohanan

Kailangan nating pakasalan ang isang pagnanais para sa mabuti sa isang tunay na pag-unawa kung paano maging mabuti. Ang paghahanap para sa pagkakaisa na ito ay ang batayan ng espirituwal na muling pagsilang.

Mga anghel

Sa Bibliya, may ilang mga kuwento tungkol sa mga anghel. Dinalaw ng mga anghel sina Abraham at Lot. Isang anghel ang humarang sa landas ni Balaam. Dinalaw ng anghel na si Gabriel sina Maria at Jose. May iba pang kwento. Kaya, ano ang tungkol sa mga anghel? Ano ang itinuturo ng Bagong Simbahang Kristiyano tungkol sa kanila?

Bakit Naparito si Jesus sa Lupa Bilang Isang Sanggol?

May mga dahilan kaya para sa mapagpakumbaba, mahinang pasimula ng buhay ni Jesus? Tuklasin natin kung paano maaaring gumanap ang Banal na disenyo mula pa sa simula ng buhay ni Kristo.

Ang Doktrina ng Panalangin

Ang pag-unawa sa panalangin ay hindi ganoon kadali. Makakatulong ang mga insight sa artikulong ito!