Mga Landas > Bagong Kaisipang Kristiyano > Life after death

Life after death

Is there life after death? Christian teaching says yes. Islamic teaching says yes. Buddhist teaching says "yes, sort of". Science says... maybe. It's a pivotal subject. Let's take a look at it.


The Most Important Teachings About Heaven and Life After Death

Here's a summary of the key New Church teachings about Heaven and life after death. Heaven is a real state on a different plane, in the spiritual world, and it's worth turning your life around to get there.

Langit at impiyerno

Ang Langit ba ay isang tropikal na hardin na may mga prutas para mapitas, o ito ba ay isang lugar ng malalambot na puting ulap at musika ng alpa? Ang Impiyerno ba ay kabaligtaran?

Mayroon bang Buhay Pagkatapos ng Kamatayan?

Naalala ko ang sinabi ng isang matandang kaibigan ko... sa katunayan, itinuturo ang halata... na sa mga daang taon mula ngayon lahat ng nabubuhay ngayon ay mamamatay. Hindi ito sinabi bilang isang uri ng pagtataya sa katapusan ng mundo o sa anumang masamang paraan. Ito ay katotohanan. Lahat tayo ay mamamatay. At kapaki-pakinabang at malusog na pag-usapan ito nang mahinahon. Ngunit habang ang katawan ay namamatay at itinatapon, ang isip o espiritu sa loob, na siyang mahalagang pagkatao natin, ay patuloy na nabubuhay.

Mga anghel

Sa Bibliya, may ilang mga kuwento tungkol sa mga anghel. Dinalaw ng mga anghel sina Abraham at Lot. Isang anghel ang humarang sa landas ni Balaam. Dinalaw ng anghel na si Gabriel sina Maria at Jose. May iba pang kwento. Kaya, ano ang tungkol sa mga anghel? Ano ang itinuturo ng Bagong Simbahang Kristiyano tungkol sa kanila?

Did Jesus Say There's No Marriage in Heaven?

Didn’t Jesus say that marriages don’t exist in heaven? Here's a short video explaining the New Christian perspective on the topic.

Iba pang mga tupa

Pitong beses, sinabi ni Hesus ang mga bagay tulad ng, "Ako ang puno ng ubas", o "Ako ang tinapay ng buhay". Paano kung ang isang tao ay hindi Kristiyano? Ano ngayon?

Isang Pantubos para sa Marami - Ano ang ibig sabihin nito?

Ang ilan sa mga lumang paraan ng pag-iisip tungkol dito ay... mali!

Infinity at Eternity

Bilang mga tao, nakakakuha tayo ng isang kislap lamang ng mga ideya ng magpakailanman - kawalang-hanggan - at kawalang-hanggan.

Tunay na Pananampalataya

"Ang pananampalataya ay isang panloob na pagkilala sa katotohanan." Iyan ay kung paano sinimulan ng Swedenborg ang kanyang aklat tungkol sa Faith. Narito ang isang lugar upang simulan ang paggalugad ng malalim na paksang ito ng tao.

Celestial

Ang pag-ibig na selestiyal ay ang pinakamataas, pinakamaganda, pinakadalisay, pinaka-inosente, at pinakamasayang kalagayang mararanasan ng mga tao, na pinalakas ng pagmamahal sa Panginoon.

Natural at Espirituwal na Realidad

Mayroong isang espirituwal na katotohanan na, karamihan, ay hindi natin nalalaman. Ito ay umiiral bago ang natural na katotohanan na alam natin.

Espirituwal

Ang iyong katawan ba ay "ikaw"? Tiyak na hindi ganoon ang pakiramdam, hindi ba? Ang iyong katawan ay "iyo," tinitirhan mo ito, ngunit ang tunay na "ikaw" ay nasa loob, iniisip at nadarama at mulat.

Natural

Ginagamit ng Swedenborg ang terminong "natural" sa dalawang magkakaibang paraan -- upang makilala ang pisikal na realidad mula sa espirituwal na realidad, at upang tukuyin din ang pinakamababang antas ng espirituwal na realidad.

Kaligtasan - Paano?

Para sa sinumang naniniwala sa langit, isang tanong ang higit sa lahat: Paano ako makakarating doon? Paano ako maliligtas?

Diyablo, Satanas

Minsan binabanggit ng Bibliya ang mga demonyo, o Satanas. Ano ang mapupulot natin sa Bibliya, at ano ang itinuturo ng Bagong Kristiyano tungkol sa kanila?