Mga Landas > Bagong Kaisipang Kristiyano > Degrees

Degrees

Degrees are the distinguishable levels between things such as spirit and body, or heaven and earth.


Discrete Degrees

Degrees are the distinguishable levels between things such as spirit and body and heaven and earth.

The Most Important Teachings About Degrees

There are three discrete degrees of the human mind, and of heaven.

Panloob at Panlabas

Ang sabihin na ang bawat isa sa atin ay may panloob na "sarili" at isang panlabas na "sarili" ay hindi partikular na rebolusyonaryo. Lahat tayo ay may natural na pakiramdam na ang ating mga iniisip at damdamin ay "sa loob" natin at ang ating mga katawan at kilos ay nasa "labas" natin.

Celestial

Ang pag-ibig na selestiyal ay ang pinakamataas, pinakamaganda, pinakadalisay, pinaka-inosente, at pinakamasayang kalagayang mararanasan ng mga tao, na pinalakas ng pagmamahal sa Panginoon.

Natural at Espirituwal na Realidad

Mayroong isang espirituwal na katotohanan na, karamihan, ay hindi natin nalalaman. Ito ay umiiral bago ang natural na katotohanan na alam natin.

Espirituwal

Ang iyong katawan ba ay "ikaw"? Tiyak na hindi ganoon ang pakiramdam, hindi ba? Ang iyong katawan ay "iyo," tinitirhan mo ito, ngunit ang tunay na "ikaw" ay nasa loob, iniisip at nadarama at mulat.

Natural

Ginagamit ng Swedenborg ang terminong "natural" sa dalawang magkakaibang paraan -- upang makilala ang pisikal na realidad mula sa espirituwal na realidad, at upang tukuyin din ang pinakamababang antas ng espirituwal na realidad.

Langit at impiyerno

Ang Langit ba ay isang tropikal na hardin na may mga prutas para mapitas, o ito ba ay isang lugar ng malalambot na puting ulap at musika ng alpa? Ang Impiyerno ba ay kabaligtaran?