Mga Landas > Bagong Kaisipang Kristiyano

Bagong Kaisipang Kristiyano


Upang maunawaan ang kaisipang Bagong Kristiyano, na kung saan ay malawak, isang kapaki-pakinabang na diskarte ay upang makita ang mga katotohanan nito na naka-grupo sa 5 pangunahing mga doktrina: Ang PANGINOON, Ang Salita, pagbabagong-buhay, langit, at magkasamang pag-ibig o perpektong pag-aasawa. Alamin kung paano ito gumagana lahat, at tuklasin din ang ilang mga doktrinang "tool".