Mga Landas > Kasal at Pamilya

Kasal at Pamilya


Ano ang itinuturo ng Bibliya na nauugnay sa pag-aasawa at pamilya? Ano ang mga katuruang Bagong Kristiyano na nalalapat?


Isalin: