Mga Landas > Pasko ng Pagkabuhay

Pasko ng Pagkabuhay


Ang mga kaganapan sa katapusan ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, 2000 taon na ang nakalilipas, ang tumba sa buong mundo. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang kahulugan nito sa atin?

2000 taon na ang nakalilipas si Jesus ng Nazaret ay ipinako sa krus, at inilibing, noong isang Biyernes. Noong Linggo ng umaga, siya ay nabuhay na mag-uli. Ipinagdiriwang pa rin namin ito - sapagkat ito ay isang pangunahing daanan sa kasaysayan ng espiritu ng tao.

Saliksikin


Isalin: