რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?


Ito ay isang pagsasalin ng: What the Bible says about... Who Is Saved?, ni John Odhner

Isinalin sa ქართული ენა ni The NCBSP AI team


Nilikha o isinalin ni: The NCBSP AI team

Petsa ng paglikha: 2020

Credit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Lisensya: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - tingnan ang mga tuntunin


Iminungkahing Citation:

რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Isalin: