Explanation of Psalms 23:5


Ito ang orihinal na teksto ng: Explanation of Psalms 23:5, ni Brian P. David

Nilikha o isinalin ni: Brian P. David

Petsa ng paglikha: 2013

Credit: These verse explanations have been researched and written by the staff and volunteers of the New Christian Bible Study Project.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

Copyright by the New Christian Bible Study Corp. All rights reserved.

Lisensya: Used with permission - tingnan ang mga tuntunin

Nakuha mula sa: http://newchristianbiblestudy.org


Iminungkahing Citation:

Explanation of Psalms 23:5. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back