Sa umaga at gabi

Ni New Christian Bible Study Staff (isinalin ng machine sa Tagalog)
     
long path in valley

Nais naming ibahagi ang panalangin, o pagmumuni-muni, na natanggap namin mula sa isang mabuting kaibigan sa Japan.

Isinama ng aming kaibigan ang kaisipang ito, "Malulugod akong tahakin ang landas ng muling pagsilang kasama ka sa Estados Unidos."

Isang napakapagpakumbaba na bagay na anyayahan na tahakin ang landas na ito kasama ang isang matalinong kaibigan.

---

Ang aking panalangin sa paggising

 • Para hindi ako manlait o mag-isip ng masama sa iba.
 • Nawa'y hindi ko ipagkanulo ang aking asawa.
 • Huwag sana akong maging sakim.
 • Nawa'y hindi ako maging matuwid.
 • Huwag na ba akong magreklamo.
 • Nawa'y wala akong lihim na motibo.
 • Nawa'y hindi ako magalak sa kasawian ng iba.
 • Nawa'y maging mabait ako sa iba.
 • Maaari ko bang unahin ang iba.
 • Nawa'y maging tapat ako sa aking tungkulin, sa aking trabaho, sa aking misyon.
 • Nawa'y mahalin, pahalagahan at pasayahin ko ang aking asawa.
 • Nawa'y parangalan ko ang aking mga magulang.
 • Nawa'y bigyan ko ng prayoridad ang espirituwal kaysa natural.
 • Nawa'y dalhin ko ang ilan sa mga pasanin ng mundo sa aking mga balikat.

Ang aking pagninilay bago matulog

 • Hindi ba ako minamaliit o nagkasala sa iba?
 • Hindi ko ba pinagtaksilan ang aking asawa?
 • Hindi ba ako naging sakim?
 • Hindi ba ako naging matuwid?
 • Hindi ba ako nagreklamo?
 • Wala ba akong lihim na motibo?
 • Hindi ba ako natuwa sa kasawian ng iba?
 • Mabait ba ako sa iba?
 • Inuna ko ba ang iba?
 • Natupad ko ba ang aking tungkulin, ang aking trabaho, ang aking misyon nang may integridad?
 • Minahal ko, minahal at napasaya ko ba ang aking asawa?
 • Pinarangalan ko ba ang aking mga magulang?
 • Inuna ko ba ang mga espirituwal na bagay bago ang natural na mga bagay?
 • Nakaya ko na ba ang ilan sa mga pasanin ng mundong ito?

Tingnan din, ang mga teksto ng Salmo 65:8 at 55:17.