Smrt není tím, čím se zdá být

Ni Jared Buss (isinalin ng machine sa čeština)
  
After, a photo of a bulb pushing up through the earth, by Brita Conroy

Vnímáme, co je smrt: smrt je ztráta. Je to jako konec... až na to, že vlastně není. Co řekl Ježíš jednomu ze zlodějů, který byl ukřižován spolu s ním?

"Dnes budeš se mnou v ráji." (Lukáš 23:43)

V učení Nové církve je to rozvedeno:

"Když člověk umírá, ve skutečnosti neumírá; pouze odkládá tělo, které mu sloužilo k jeho užitku na tomto světě, a přechází do příštího života v těle, které mu slouží k jeho užitku tam." (Nebeská tajemství 6008).

Jsme vyzváni, abychom uvěřili, že smrt ve skutečnosti vůbec není konec. Tato pravda má moc zavát naše srdce jako vítr z nebe. Je to inspirující, ale také těžko slučitelné s fyzickou zkušeností smrti.

Vnitřní význam Slova je plný učení o smrti, které působí jako rozpory nebo paradoxy. Například se dozvídáme, že ve vnitřním smyslu pohřeb symbolizuje vzkříšení (Nebeská tajemství 2916). Jak je to možné? Pohřeb a vzkříšení se pohybují různými směry. Jedno je uložení, druhé je vzkříšení. Děje se to však současně: když tělo umírá, duch vstává. A v myslích andělů život ducha naprosto zastiňuje a převažuje nad životem těla. Když tedy andělé čtou o pohřbu, nemyslí na tělo, které je uloženo do země. Místo toho vidí to, co je vzkříšeno. Smrt ve vnitřním smyslu je převrácená.

V knize Genesis říká Bůh Jákobovi,

"Josef ti položí ruku na oči." (Geneze 46:4)

Ve starověké hebrejské kultuře bylo zvykem přikládat ruku na oči umírajícího člověka. Boží výrok Jákobovi je idiom, který znamená, že Josef, jeho syn, bude s ním, až zemře, a ponese odpovědnost za jeho pohřeb. Vnitřní smysl slova však tuto symboliku opět obrací. Položení ruky na oči symbolizuje předání života - a že toto gesto má tuto symboliku, protože se dělalo, když lidé umírali!

Zde je popis tohoto gesta, opět z "Arcana Coelestia":

"Přiložení ruky na oči" znamená, že vnější nebo tělesné smysly budou uzavřeny a vnitřní smysly otevřeny, čímž dojde k pozvednutí a tím k předání života. Ruka se kladla na oči lidem, když umírali, protože "smrt" znamenala probuzení k životu..... (Nebeská tajemství 6008)

Kdybychom pozorovali někoho, kdo v okamžiku smrti blízké osoby položí ruku na její oči, pravděpodobně by nám toto gesto připadalo jako symbolické a konečné zavření očí umírajícího - něžné, slavnostní gesto. Když se však jedny oči zavírají, jiné se otevírají. Ruka, která se zavírá, je v hlubším a pravdivějším smyslu rukou, která se otevírá.

Smrt není tím, čím se zdá být. Bůh ví, že smrt vidíme svýma přirozenýma očima a že naučit se vidět hlouběji nám chvíli trvá. Bůh ví, že nám chybí lidé, kteří odešli do duchovního světa před námi. Utěšuje nás, když truchlíme. A ve spojení s touto útěchou nám ve svém Slově znovu a znovu připomíná, že konec života na tomto světě je začátek.