Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 2304

Ni Emanuel Swedenborg

Pag-aralan ang Sipi na ito

  
/ 10837  
  

2304. Velen kunnen van menig zijn dat de kleine kinderen in het andere leven kleine kinderen blijven en dat zij als kleine kinderen onder de engelen blijven. Zij die in onwetendheid verkeren omtrent het wezen van de engelen zouden in die mening versterkt kunnen worden door de beelden hier en daar in de tempels en elders, waar kleine kinderen als engelen worden voorgesteld; maar het is hiermee geheel anders gesteld. Het is het inzicht en de wijsheid die de engel maken en zolang de kleine kinderen die nog niet hebben, zijn zij weliswaar bij de engelen, maar zij zijn geen engelen; wanneer zij echter vol inzicht en wijs geworden zijn, dan pas worden zij engelen; ja zelfs verschijnen zij dan, waarover ik mij verwonderde, niet als kleine kinderen maar als volwassenen, want dan zijn zij niet langer van een kinderlijke aard, maar van een meer volwassen engelengemoed; het inzicht en de wijsheid brengen dit met zich mee, want het kan eenieder duidelijk zijn dat het het inzicht en het oordeel is en vandaar het leven, welke bewerken dat eenieder aan zichzelf en aan anderen als een volwassene verschijnt. Niet alleen ben ik door de engelen onderricht dat dit zo is, maar ik heb ook met iemand gesproken die als klein kind gestorven was en daarna toch als een volwassene verscheen; deze sprak ook met zijn broer die op volwassen leeftijd was gestorven en dit vond plaats vanuit zoveel wederkerige broederlijke liefde, dat zijn broer geenszins zijn tranen kon inhouden en zei dat hij niet anders gewaarwerd, dan dat het de liefde zelf was die sprak; behalve nog andere voorbeelden die niet vermeld hoeven te worden.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl