Canons of the New Church (Whitehead translation)


Ito ay isang pagsasalin ng: Canones Novae Ecclesiae, ni Emanuel Swedenborg

Ang orihinal na gawa ay hindi nailathala ng may-akda.

Isinalin sa English ni John Whitehead


Paglalarawan:

In this short work Swedenborg briefly lays out a theological system for the New Church. This work was not published by Swedenborg, but rather forms an outline sketch for "True Christian Religion" that was published in 1770.

Tungkol sa pagsasaling ito:

In this short draft, Swedenborg briefly outlines a theological system for the New Church - a preliminary sketch for "True Christian Religion" that was published in 1770.

Nilikha o isinalin ni: John Whitehead

Petsa ng paglikha: 1914

Credit: Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Copyright: Swedenborg Foundation

Copyright by the Swedenborg Foundation, West Chester, Pennsylvania. All rights reserved.

Lisensya: Used with permission - tingnan ang mga tuntunin

Nakuha mula sa: https://swedenborg.com/


Data ng paglalathala:

Nai-publish: 1914 sa New York, NY, USA ng Swedenborg Foundation bilang bahagi ng 'Posthumous Theological Works


Iminungkahing Citation:

Canons of the New Church. [Written in 1769, not published by the author.] Translated by John Whitehead. New York, NY, USA: Swedenborg Foundation, 1914. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back