เฉลยธรรมบัญญัติ 22:2

pag-aaral

     

2 ถ้าบ้านเขาอยู่ไม่ใกล้ หรือท่านไม่รู้จักตัวเขา จงนำสัตว์นั้นมาไว้ที่บ้านของท่านและให้อยู่กับท่านจนพี่น้องมาเที่ยวหา แล้วท่านจงมอบคืนให้เขาไป


Puna sa talatang ito  

Ni Alexander Payne

Verse 2. And if the soul be far removed from a state of true charity, or in a state of ignorance as to what true charity is, you shall remain in the desire to bring back all the affections into heavenly order, and that desire shall remain in the mind till the nature of true charity is perceived, and then you shall bring all your affections into conformity with it.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org