เฉลยธรรมบัญญัติ 20:8

Study

                

8 และนายทหารจะพูดกับประชาชนต่อไปอีกว่า `ผู้ใดที่อยู่ที่นี่มีจิตใจกลัวและวิตก ให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเสีย เกรงว่าจิตใจพี่น้องของเขาจะละลายไปเหมือนกับจิตใจของเขา'


Puna sa talatang ito  

Ni Alexander Payne

Verse 8. And this shall also be impressed upon the faculties of the mind by the powers appointed by the new regenerate will, that if any affection or principle in the soul wavers and is not firmly opposed to the evil or falsity which tempts; then let this principle be brought to accord with the regenerate will, lest the other thoughts and affections waver like it.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org