เฉลยธรรมบัญญัติ 20:1

Study

              

1 "เมื่อท่านทั้งหลายจะยกไปทำสงครามกับพวกศัตรูของท่าน เห็นม้า รถรบ และกองทัพมากมายใหญ่โตกว่าของท่าน ท่านอย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กับท่าน ผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์


Puna sa talatang ito  

Ni Alexander Payne

Verse 1. When the spiritual man passes out from interior reflection to combat with evils and falsities, and perceives the numerous arguments and doctrinals ranged in favour of evil, and that falsities seem to be more abundant and powerful than truths, he should not be afraid of them; for the Divine Love and Wisdom are with Him, which brought the soul out of its unregenerate condition.    Pag-aralan ang Malalim na Kahulugan

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Isalin: