Job 22:19

pag-aaral

       

19 Nakikita ng mga matuwid at nangatutuwa; at tinatawanang mainam ng walang sala: