Sakaria 8:20

pag-aaral

       

20 säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare;