Psaltaren 19:2

pag-aaral

       

2 Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;