Amos 5:13

pag-aaral

              |

13 Därför måste den förståndige tiga stilla i denna tid; ty det är en ond tid.