Ang Bibliya

 

Joshua 6 : Ang Labanan ng Jerico

Study

           |

1 Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel: none went out, and none came in.

2 And the LORD said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valour.

3 And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do six days.

4 And seven priests shall bear before the ark seven trumpets of rams' horns: and the seventh day ye shall compass the city seven times, and the priests shall blow with the trumpets.

5 And it shall come to pass, that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout; and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him.

6 And Joshua the son of Nun called the priests, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let seven priests bear seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD.

7 And he said unto the people, Pass on, and compass the city, and let him that is armed Pass on before the ark of the LORD.

8 And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the seven priests bearing the seven trumpets of rams' horns passed on before the LORD, and blew with the trumpets: and the ark of the covenant of the LORD followed them.

9 And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the rereward came after the ark, the priests going on, and blowing with the trumpets.

10 And Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout; then shall ye shout.

11 So the ark of the LORD compassed the city, going about it once: and they came into the camp, and lodged in the camp.

12 And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the LORD.

13 And seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD went on continually, and blew with the trumpets: and the armed men went before them; but the rereward came after the ark of the LORD, the priests going on, and blowing with the trumpets.

14 And the second day they compassed the city once, and returned into the camp: so they did six days.

15 And it came to pass on the seventh day, that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner seven times: only on that day they compassed the city seven times.

16 And it came to pass at the seventh time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout; for the LORD hath given you the city.

17 And the city shall be accursed, even it, and all that are therein, to the LORD: only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we sent.

18 And ye, in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed, when ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.

19 But all the silver, and gold, and vessels of brass and iron, are consecrated unto the LORD: they shall come into the treasury of the LORD.

20 So the people shouted when the priests blew with the trumpets: and it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city.

21 And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword.

22 But Joshua had said unto the two men that had spied out the country, Go into the harlot's house, and bring out thence the woman, and all that she hath, as ye sware unto her.

23 And the young men that were spies went in, and brought Rahab, and her father, and her mother, and her brethren, and all that she had; and they brought out all her kindred, and left them without the camp of Israel.

24 And they burnt the city with fire, and all that was therein: only the silver, and the gold, and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the LORD.

25 And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father's household, and all that she had; and she dwelleth in Israel even unto this day; because she hid the messengers, which Joshua sent to spy out Jericho.

26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the LORD, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up the gates of it.

27 So the LORD was with Joshua; and his fame was noised throughout all the country.

Puna

 

Ang Labanan ng Jerico

 

Ni New Christian Bible Study Staff (isinalin ng machine sa Tagalog)

Upang magpatuloy sa pag-browse habang nanonood ka, i-play ang video sa isang bagong window.

This video is a product of the New Christian Bible Study Corporation. Follow this link for more information and more explanations - text, pictures, audio files, and videos: www.newchristianbiblestudy.org

The Seven Trumpets of Jericho, c. 1896-1902, by James Jacques Joseph Tissot (French, 1836-1902) or follower, gouache on board, 7 5/16 x 12 1/16 in. (18.7 x 30.7 cm), at the Jewish Museum, New York

Ang Labanan ng Jerico ay isang mahusay na kuwento ... at isang nakakatakot. Bakit nais ng Diyos na papatayin ang mga bata? Ang sagot ay hindi Siya, ngunit may mga espirituwal na aralin na ituro sa amin.

Una, mahalaga na paalalahanan na ang lahat ng mga lugar sa lupain ng Canaan ay nagpahiwatig ng mga bagay sa langit at espiritwal tungkol sa simbahan. Ang mga pagpapakitang ito ay naroroon mula sa mga pinakaunang panahon.

Ang mga anak na lalaki ni Israel ay kumakatawan sa simbahan. Ang Salita - ang Lumang Tipan - ay isinulat at napanatili nila. Sa loob nito, ang mga lugar na nabanggit ay nagpapahiwatig ng mga bagay tungkol sa langit at simbahan

Bago ka pumunta sa Jerico, ang mga anak ni Israel ay tumawid sa Ilog Jordan - tumatawid sa tuyong lupa habang ang tubig ay nahahati para sa kanila. Ang Jordan ay sumisimbolo sa ating pagpapakilala sa simbahan.

Ang lungsod ng Jerico, malapit sa ilog, ay nagpapahiwatig ng pagtuturo sa mga kaalaman ng mabuti at katotohanan. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay nagpapakilala sa mga tao sa simbahan. Ang pagpapalawak nito, ang "Jerico" ay naninindigan din para sa ikabubuti ng buhay, sapagkat kailangang magkaroon ng ilang paunang kabutihan - ang ilan ay nagnanais na matuto - bago pa matuto ang isa.

Gayunpaman, sa oras na iyon, ang mga bansang sumamba sa diyus-diyosan ay nanirahan sa lupain ng Kanaan, na nagbabago sa paglagda ng mga lugar at mga lungsod sa lupaing iyon sa kabaligtaran, i.e. kasama ang Jerico pagkatapos ay nagpapahiwatig ng paglapastangan ng katotohanan at mabuti.

Sinasabi sa atin ng Mga Sinulat na ang "lungsod" ay nagpahiwatig ng doktrina ng kasinungalingan at kasamaan, na nagpaligaw at nilapastangan ang mga katotohanan at kalakal ng simbahan, at ang "pader" nito ay nagpahiwatig ng mga kasinungalingan ng masamang pagtatanggol sa doktrina na iyon. Sa kwento, ang "mga naninirahan" ay kumakatawan sa mga kabastusan.

Ano ang ibig sabihin ng kabastusan sa kontekstong ito? Ang kabastusan ay ang nangyayari kapag - pagkatapos ng isang paunang pagkilala sa katotohanan at mabuti, ang kasamaan ng isang tao ay nagmamahal sa masama na mabuti at katotohanan. Sa kwento, ang Jerico ay sinunog ng apoy, nahulog ang pader nito, at sinumpa ang mga tao. ("Ang Apoy" dito ay nangangahulugang pag-ibig ng infernal, "sumpain" isang kabuuang pag-blotting, at "ang pagbagsak ng pader" pagkakalantad sa bawat kasamaan at kasinungalingan.)

Ang mga anak ni Israel ay naglibot sa lungsod minsan sa isang araw para sa 6 na araw, at sa ika-7 araw, ay lumibot sa paligid nito ng 7 beses. Sa utos ng Panginoon, pinatunog nila ang kanilang mga trumpeta, at sumigaw, at nahulog ang mga dingding.

Pag-ibig sa lungsod, dala ang Arko ng Tipan, ay nagpahiwatig ng isang pagsisiyasat ng kasinungalingan at kasamaan at ang kanilang pagkalat sa pag-agos ng Banal na katotohanan mula sa Panginoon.

Ang tunog ng mga trumpeta ng mga pari ay nagpapahiwatig ng pagpapahayag ng Banal na katotohanan mula sa kabutihan ng Banal. Ang pagsigaw ng mga tao ay nagpahiwatig ng pahintulot at kumpirmasyon ng katotohanan.

Ang bilang pito ay nangangahulugang kabanalan. Mayroong 7 pari, 7 mga trumpeta, 7 araw, at 7 na circuit ng lungsod. Ipinapahiwatig nila ang pagpapahayag ng Banal na katotohanan.

Ang ginto, pilak, at mga sisidlang tanso at bakal, ay inilagay sa kaban ng bahay ni Jehova. Ang "ginto at pilak" ay kumakatawan sa mga kaalaman ng espiritwal na katotohanan at mabuti, at "ang mga sisidlang tanso at bakal" na mga alam ng likas na katotohanan at mabuti.

Sa mga bastos na kamay ng mga idolo ng Jerico, ang mga alam na kaalaman ay nilapastangan, na nagiging kasangkapan upang magsilbi ng mga kasuklam-suklam na kabulaanan at kasamaan. Sa bahay ni Jehova, maaari silang maging serviceable knowleges, naipatupad sa mga magagaling na dulo - samakatuwid ay nailigtas sila.