Jov 27:21

pag-aaral

     

21 Uzeće ga vetar istočni, i otići će; vihor će ga odneti s mesta njegovog.